MÚSICA

La música és, segons la definició tradicional del terme, l’art de crear i organitzar sons i silencis respectant els principis fonamentals de la melodia, l’harmonia i el ritme, mitjançant la intervenció de complexos processos *psicoanímicos. El concepte de música ha anat evolucionant des del seu origen en l’Antiga Grècia, en què es reunia sense distinció a la poesia, la música i la dansa com a art unitari. Des de fa diverses dècades s’ha tornat més complexa la definició de què és i què no és la música, ja que destacats compositors en el marc de diverses experiències artístiques frontereres han realitzat obres que, si bé podrien considerar-se musicals, expandeixen els límits de la definició d’aquest art.